۲۸ آبان ۱۳۸۶

این همه راز

ابوطالب ندری [ ۲۸ آبان ۱۳۸۶ ]

درود بر ابوالفضل خان نسایی
خسته نباشی برادر
خوبی

خیلی خوشحال شدم
سری بزن به ما


نگار [ ۲۸ آبان ۱۳۸۶ ]

وه... چه زیبا بود اگر پاییز بودم
وحشی و پرشور ورنگ آمیز بودم
شاعری در چشم من می خواند
شعری آسمانی
در كنارم قلب عاشق شعله می زد
در شرار آتش دردی نهانی
نغمه من
همچو آوای نسیم پرشكسته
عطر غم می ریخت بر دلهای خسته
پیش رویم
چهره تلخ زمستان جوانی
پشت سر
منزلگه اندوه و درد و بدگمانی
كاش چون پاییز بودم
كاش چون پاییز بودم


-فروغ ف

.


542615